Για Μέλη θέμα: «Δίμηνη παράταση υποχρεωτικής εφαρμογής Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων»

Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας Αγαπητή/ε κυρία/ε Συνάδελφε Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) Διοίκηση, με αριθμ.πρωτ. 26/28.6.2021, (ΑΠ ΠΙΣ: 9755/28.6.2021) με θέμα: ( κλικ στον σύνδεσμο)

Περισσότερα..