Κως, 02-03-2015
Σας γνωστοποιούμε ότι κατόπιν της εγκριτικής αποφάσεως της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αρ.8648-8649-8758/17.11.14 και της από 24.11.14 ψηφοφορίας των νέων μελών του ΔΣ του Ι.Σ.Κω προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα, το νέο ΔΣ έχει ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Μαρία Φρατζάκη

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Καμπανής

Γραμματέας: Κατερίνα Γαβαλά

Ταμίας: Μακρίνα Τσουλφά

Μέλη:
Λαμπριανίδης Κων/νος
Σημαντήρη Ξανθίππη Ταλλαρος Γεώργιος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΤΖΑΚΗ

Σχετικές Εικόνες:

Leave a Comment