Από της ιδρύσεως του Ιατρικού Συλλόγου Κω το 1947 έως και σήμερα στην περιοχή ευθύνης του Κω-Νίσυρο διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στα Κοινωνικά και Υγειονομικά δρώμενα, αφού δεν παραλείπει να συνεισφέρει ποικιλότροπα σε όλους και όλα, όπου του ζητείται και δύναται να συνδράμει. Γνώμονές του πάντα είναι το κοινό καλό και όφελος για Ιατρούς και μη. Έχει οδηγό του τα Ιπποκρατικά ιδεώδη και τις ανθρωπιστικές του αξίες που πρεσβεύει ως πρωταρχικό μέλημα έως τις ημέρες μας. Προσπαθεί να διατηρεί την Επιστημονική του ιδιότητα ως συλλογικό όργανο, χωρίς να απεμπολεί τους κανόνες της ύπαρξης και λειτουργίας ως συμβουλευτικό σώμα, όπως ορίσθηκαν από τον Νομοθέτη του Ελληνικού Κράτους. Σύμφωνα με το Καταστατικό λειτουργίας του και το ιδρυτικό άρθρο (11) του Κώδικα Ιατρικής Νομοθεσίας και Δεοντολογίας η ύπαρξη του επιβάλλεται ώστε να μπορεί να :

Α’. Διατηρεί το Ιατρικό Σώμα ικανό από Επιστημονικής και ηθικής άποψης, ώστε να εξυπηρετεί την Δημόσια Υγεία και τους αρρώστους, καθώς και να εναρμονίζει τα Μέλη του από ηθικής και οικονομικής απόψεως προς όφελος του λαού και του Κράτους.

Β’. Μεριμνά πάντα για την αρτιότερη Επιστημονική Μόρφωση των Μελών του.

Γ’. Περιφρουρεί την αξιοπρέπεια των Μελών του και να τα ελέγχει όπου χρειάζεται.

Δ’. Εναρμονίζει για το καλό όλων τις σχέσεις των Μελών του και να τις ισορροπεί.

Ε’. Παρακολουθεί και να ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μελών.

ΣΤ’. Παρεμβαίνει με προτάσεις του, ως Συμβουλευτικό Όργανο, για την βελτίωση των Υγειονομικών συνθηκών στην Πολιτεία.

Ζ’. Εξασφαλίζει στα Μέλη του, εκπροσωπώντας τα, τις συλλογικές συμβάσεις και τα δικαιώματά των έναντι τρίτων.

Οι αποφάσεις του Ιατρικού Συλλόγου, της Γενικής Συνέλευσης ως Ανωτάτου Οργάνου, αλλά και του εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου διά τα Μέλη του, είναι υποχρεωτικές. Κάθε παράβαση αυτών, ως και του Κώδικα άσκησης της Ιατρικής και Δεοντολογίας, αποτελεί Πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο επιλαμβάνονται τα αντίστοιχα όργανα του Ιατρικού Συλλόγου Κω.

Σχετικές Εικόνες:

One Thought to “Ο Σύλλογος”

  1. Αγαπητοί συνάδελφοι και επισκέπτες σας καλοσωρίζουμε στον ιστότοπό μας.
    Ενημερωθείτε γιά τις εξελίξεις και στείλτε τις απόψεις και τα σχόλια σας.
    θα χαρούμε να είμαστε αρωγοί ολοι μαζί στο έργο σας !
    Για τον Σύλλογο

Leave a Comment