ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση των παρακάτω πέντε (5) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ για τα αντίστοιχα τμήματα ή ειδικές μονάδες του Νοσοκομείου.

Ø Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Χειρουργικής.

Ø Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Καρδιολογίας.

Ø Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Β΄ Παιδιατρικής.

Ø Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Νεφρολογίας.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής : 26 Ιουνίου 2016
Τηλ. Πληροφοριών:
Ø  2242360314 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού)
Ø  2242360221 (Γραφείο Διοικητή)

Σχετικές Εικόνες: