• Στο πεδίο “Αναζήτηση”, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με ό,τι όρο θέλετε κάθε φορά, αν δεν γνωρίζετε τί ακριβώς αναζητάτε , π.χ. οδό, πόλη, επάγγελμα, όνομα, ή συνδυασμό τους, όμως τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τον τρόπο καταχώρησης και την ορθή γραφή. Προτείνουμε αρχικσ την αναζήτηση με συλλαβές του όρου. Αν αναζητάτε χειρούργο, π.χ. γράψτε: χειρο και ανάλογα με τ’ αποτελέσματα επεκτείνετε τον όρο ή τροποποιήστε την αναζήτησή σας ή κάνετε χρήση των άλλων πεδίων αναζήτησης κ.λ.π

Σχετικές Εικόνες: