«Αυξημένες κατά 74% οι αποδοχές των νέων διοικητών νοσοκομείων και άλλων στελεχών». Νέοι διορισμοί και οι Νέες αμοιβές σε γιατρούς- νοσηλευτές

Μεγάλες αυξήσεις θα δουν στις αποδοχές τους οι νέες Διοικήσεις των Νοσοκομείων και των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών. Μέχρι σήμερα οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές και αποζημιώσεις Διοικητών και αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων ανέρχονται από 2.647,84 έως 3.524,69 ευρώ. Το ακριβές ποσό της αμοιβής συναρτάται από τον αριθμό των οργανικών κλινών της εκάστοτε ιατρικής μονάδας.   Αντίστοιχα, οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές των…

Περισσότερα..