Κως, 02-03-2015
Σας γνωστοποιούμε ότι κατόπιν της εγκριτικής αποφάσεως της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αρ.8648-8649-8758/17.11.14 και της από 24.11.14 ψηφοφορίας των νέων μελών του ΔΣ του Ι.Σ.Κω προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα, το νέο ΔΣ είναι ήδη αναρτημένο στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ιστοτόπου μας.

Για το Δ.Σ
Η πρόεδρος

Σχετικές Εικόνες:

Leave a Comment