Ο Ιατρικός Σύλλογος Κω διά των Εκπροσώπων του συμμετέχοντας στη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, μετά από την πρωτοφανή για τα Ιατρικά δρώμενα συσπείρωση και ομόνοια με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε να ζητήσει την απόσυρση του Πολυνομοσχεδίου που προτίθεται να φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση και την έναρξη διαλόγου δημόσια με τους Ιατρικούς και άλλους Κοινωνικούς Φορείς, όσον αφορά την ετοιμασία του Νέου Νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τις προμήθειες στην Ελλάδα.

Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε εκβιαστικές αποφάσεις και Νόμους για την Υγεία ερήμην μας με πρόσχημα το Μνημόνιο που συνομολόγησε η κυβέρνηση με τους Επιτηρητές της Τρόικας, ούτε να επιτρέψουμε στον εκάστοτε Υπουργό να αποφασίζει μονομερώς για το μέλλον των Ελλήνων.

Ο Υγειονομικός πληθυσμός της Ελλάδος στηρίζει την ανάγκη της πάταξης της διαφθοράς και της κατασπατάλησης του Δημοσίου χρήματος προς όφελος των ελαχίστων. Το νομοσχέδιο προς ψήφιση δεν υπηρετεί αυτήν την εξυγίανση, ούτε στις προμήθειες, αφού οργανώνονται ήδη ιδιωτικά επιχειρηματικά μεγαθήρια συμφερόντων με τη συνεργασία των Προμηθευτών Τραπεζών.

Ο Ιατρικός Κόσμος ζητά οργανωμένο και αποδεκτό από όλους σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα όπου οι ανάγκες των περιφερειών της ποτέ δεν ήταν και όμοιες. Δεν πρέπει να εξωθείται ο πολίτης, να επιβαρύνεται λόγω αδυναμίας και ανεπάρκειας του συστήματος Υγείας. Με την προωθούμενη συνένωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών Πανελλήνια (πως είναι δυνατόν να ενοποιηθούν πράγματα ανόμοια και να λειτουργήσουν αρμονικά, χωρίς τη συμμετοχή και των εργαζομένων σε αυτά), δημιουργείται ένα νέο ΝΠΔΔ που θα εξοικονομεί πόρους μέσω της υποβάθμισης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών Υγείας των ασφαλιστικών Ταμείων που ούτε στο ΕΣΥ εντάσσονται. Ούτε άλλο ολοκληρωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δημιουργείται. Εκφυλίζεται ο Δημόσιος χαρακτήρας της Υγείας Πρόνοιας και επιβάλλονται επαχθείς εργασιακές σχέσεις παράλληλα με επιβάρυνση και των ασφαλισμένων Ελλήνων Πολιτών.

Με απόφαση καταλυτική και σχεδόν ομόφωνη της Γ.Γ. του ΠΙΣ ορίζεται 24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 20/1/2011 και 48ωρη Πανιατρική κινητοποίηση τις ημέρες συζήτησης του Νομοσχεδίου στη Βουλή με πανιατρικό Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

ΚΑΛΟΥΜΕ όλα τα μέλη μας να συμμετέχουν! ΖΗΤΑΜΕ συγνώμη για τις κινητοποιήσεις από τους πολίτες και θα φροντίζουμε για τις κατά Νόμον λειτουργίες των επειγόντων με προσωπικό ασφαλείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΛΛΑΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ

Leave a Comment